f

הערכים של LAGUNA Sea Sports

ערכים אלו מבטאים את תפיסת העולם שלנו
ומהם נגזרים המסרים שאותם אנו מעבירים לחברינו וללקוחותינו בכל מפגש אפשרי:
באופן בלתי אמצעי - בים וביבשה, או באופן וירטואלי ברשת האינטרנט.

 • מנהיגות

  אנחנו מחוייבים לשמר את העשייה, היצירתיות וההתחדשות ולהעביר אותה לחברינו וללקוחותינו בכל מקום אפשרי הן באתר הפיזי שלנו והן בחופים שאנו מבקרים. כחברת הספורט הימי המובילה משנת 1980, תפקידנו הוא לשאת את דגל ספורט הימי בישראל, הקידמה וההתחדשות.
  איננו מפחדים משינויים להיפך הם מהווים עבורנו אתגר, אנו מחפשים כל העת דרכים להשתפר ולהתייעל ומחוייבים לראשוניות ומובילות גם בעתיד.

 • אכפתיות

  אנחנו תמיד קשובים לצורכיהם ורצונותיהם של חברינו ולקוחותינו. אנו מחוייבים לספק שירות ומוצרים באיכות גבוהה , לכבד את הזמן היקר שלכם ולפעול בצורה היעילה והמהירה ביותר, כדי שאתם תוכלו להספיק לעשות את הדברים החשובים באמת.

 • זמינות

  אנחנו שואפים להיות בכל מקום כל הזמן... כמו הים - כי LAGUNA Sea Sports זה אהבה לים. להיות שם עבורכם ובשבילכם ולהעניק לכם את מגוון השירותים והמוצרים בכל דרך אפשרית.

 • יושר, אמינות והגינות

  ב- LAGUNA Sea Sports נוהגים כמו משפחה חמה ותומכת. בסביבה העסקית האגרסיבית של היום מאד קשה לעמוד בסטנדרטים של יושר, אמינות והגינות, במיוחד בכל הקשור למכירה מקוונת באינטרנט. אנו שומרים על ערך של יושר, אמינות והגינות גם במסחר המקוון תוך הקפדה על איכות המוצרים ושמירה על רמת מחירים תחרותית. ניקיון כפיים מהווה עברנו ערך עליון. אנחנו שואפים להיות בשפת הים, בכל מקום כל הזמן... בדאגה מתמדת לחברנו ולקוחותנו.

 • שמירה על הסביבה וניקיון

  ב- LAGUNA Sea Sports דואגים לשמור על סביבה נקייה: מזה שנים לא מעטות הים מהווה פח הזבל של המדינה. כאנשים מאוהבים בים אנו מחויבים על שמירתו ושמירת ניקיונו.