מצב הים

חוף תאיו

03:13
16/11

KN

7

- KN

13
WNW

swing

מוזמנים לנסות את הטירוף החדש מבית f-one